სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 1779 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 31849 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 17 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
4351 ლიზი ჩქარეული სამედიცინო #1 100% see more 12 2021-03-02 18:33:20
4352 keti chubinidze ჯარიმები #1 100% see more 3 2021-03-02 18:32:09
4353 tsitsino jankhoteli სამედიცინო #2 100% see more 5 2021-03-02 17:56:44
4354 tsitsino jankhoteli სამედიცინო #1 100% see more 3 2021-03-02 17:54:41
4355 თამთა ჩიხრაძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2021-03-02 13:38:40
4356 თამთა ჩიხრაძე სამედიცინო #1 100% see more 2 2021-03-02 13:32:33
4357 თამთა ჩიხრაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2021-03-02 13:24:46
4358 თამთა ჩიხრაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2021-03-02 13:23:17
4359 თამთა ჩიხრაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2021-03-02 13:22:22
4360 თამთა ჩიხრაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-03-02 13:21:34
4361 ანა სურმავა სამედიცინო #2 100% see more 5 2021-03-02 13:21:20
4362 ანა სურმავა სამედიცინო #1 100% see more 3 2021-03-02 13:19:20
4363 სალომე მუშკუდიანი სიჩქარეები #3 40% see more 1 2021-03-02 11:34:11
4364 სალომე მუშკუდიანი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-03-02 10:12:18
4365 სალომე მუშკუდიანი ჯარიმები #1 33% see more 1 2021-03-02 10:01:42
4366 Anna Mikadze ჯარიმები #2 % see more 1 2021-03-02 09:29:57
4367 მარიამ გოგოლაძე სამედიცინო #2 40% see more 8 2021-03-02 09:08:52
4368 დემურ გიორგაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2021-03-02 03:46:00
4369 დემურ გიორგაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2021-03-02 03:43:34
4370 დემურ გიორგაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2021-03-02 03:41:55
4371 დემურ გიორგაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2021-03-02 03:41:11
4372 nini migriaulu ჯარიმები #1 % see more 1 2021-03-02 02:30:34
4373 გვანცა თავბერიძე ჯარიმები #2 44% see more 1 2021-03-02 02:17:08
4374 გვანცა თავბერიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-03-02 02:14:54
4375 გვანცა თავბერიძე სიჩქარეები #4 100% see more 4 2021-03-02 02:13:22
4376 გვანცა თავბერიძე სიჩქარეები #3 100% see more 5 2021-03-02 02:12:33
4377 გვანცა თავბერიძე სიჩქარეები #2 100% see more 7 2021-03-02 02:12:08
4378 გვანცა თავბერიძე სიჩქარეები #1 100% see more 6 2021-03-02 02:11:30
4379 გვანცა თავბერიძე სამედიცინო #2 100% see more 6 2021-03-02 02:10:16
4380 ლევან ხუროშვილი ჯარიმები #1 33% see more 1 2021-03-02 02:09:43
4381 გვანცა თავბერიძე სამედიცინო #1 100% see more 6 2021-03-02 02:08:06
4382 ანა სურმავა სიჩქარეები #4 100% see more 7 2021-03-02 00:59:47
4383 ანა სურმავა სიჩქარეები #3 100% see more 2 2021-03-02 00:57:18
4384 ანა სურმავა სიჩქარეები #2 100% see more 1 2021-03-02 00:56:03
4385 ანა სურმავა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-03-02 00:55:33
4386 ანა სურმავა ჯარიმები #5 100% see more 2 2021-03-02 00:54:06
4387 ანა სურმავა ჯარიმები #4 100% see more 2 2021-03-02 00:51:05
4388 ანა სურმავა ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-03-02 00:50:45
4389 ანა სურმავა ჯარიმები #2 100% see more 4 2021-03-02 00:50:01
4390 ანა სურმავა ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-03-02 00:47:03
4391 anna bregvadze სიჩქარეები #1 100% see more 2 2021-03-02 00:31:26
4392 სერგი ლაფაჩი სიჩქარეები #1 60% see more 1 2021-03-02 00:03:50
4393 თურმან მეხეშიძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2021-03-01 23:56:08
4394 თურმან მეხეშიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2021-03-01 23:45:23
4395 თურმან მეხეშიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-03-01 23:45:06
4396 თურმან მეხეშიძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2021-03-01 23:44:35
4397 თურმან მეხეშიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-03-01 23:43:04
4398 vardo bolqvadze სიჩქარეები #1 100% see more 4 2021-03-01 23:40:07
4399 vardo bolqvadze სამედიცინო #1 100% see more 5 2021-03-01 23:36:46
4400 თამთა ჩიხრაძე ჯარიმები #5 100% see more 3 2021-03-01 23:05:54
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 87
  • 88
  • 89
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 181
  • 182
up