სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 3171 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 63315 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
51 Irma Kargadze სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
52 ნინო კვანტალიანი ჯარიმები #5 % see more 2 2022-08-08 23:14:23
53 ქეთევანი ჭრიკიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
54 ქეთევანი ჭრიკიშვილი სამედიცინო #2 50% see more 1 2022-08-08 23:14:23
55 სალომე მგელიაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
56 სალომე მგელიაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
57 სალომე მგელიაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
58 სალომე მგელიაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
59 სალომე მგელიაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
60 სალომე მგელიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
61 სალომე მგელიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
62 სალომე მგელიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
63 გიორგი უძილაური ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
64 გიორგი უძილაური ჯარიმები #2 100% see more 7 2022-08-08 23:14:23
65 გიორგი უძილაური ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:23
66 გიორგი უძილაური ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
67 ლიზი ჭიკაძე ჯარიმები #1 100% see more 15 2022-08-08 23:14:23
68 ლიზი ჭიკაძე ჯარიმები #2 100% see more 21 2022-08-08 23:14:23
69 ლიზი ჭიკაძე ჯარიმები #3 100% see more 8 2022-08-08 23:14:23
70 ლიზი ჭიკაძე ჯარიმები #4 100% see more 6 2022-08-08 23:14:23
71 ლიზი ჭიკაძე ჯარიმები #5 100% see more 88 2022-08-08 23:14:23
72 ია კუბლაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
73 ია კუბლაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
74 Tamta Manjavidze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
75 Tamta Manjavidze სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
76 ლედი ხვედელიძე ჯარიმები #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:23
77 ლედი ხვედელიძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
78 ლედი ხვედელიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
79 ლედი ხვედელიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
80 ლედი ხვედელიძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:23
81 salome butkhuzi ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:23
82 სალომე ხიმშიაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
83 სალომე ხიმშიაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
84 სალომე ხიმშიაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
85 სალომე ხიმშიაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
86 meqi qobuladze სამედიცინო #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:23
87 meqi qobuladze სამედიცინო #2 100% see more 13 2022-08-08 23:14:23
88 Aluda Khurtsidze ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
89 Aluda Khurtsidze ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
90 Aluda Khurtsidze ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
91 Aluda Khurtsidze ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
92 Aluda Khurtsidze ჯარიმები #5 100% see more 6 2022-08-08 23:14:23
93 Tikuna Tvildiani სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:23
94 სოფიკო კბილაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
95 სოფიკო კბილაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:23
96 სოფიკო კბილაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
97 სოფიკო კბილაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
98 სოფიკო კბილაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:23
99 სოფიკო კბილაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:23
100 სოფიკო კბილაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 174
  • 175
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 347
  • 348
up