სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 581 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 8140 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 14 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
1 ოთო შიშნიაშვილი სამედიცინო #1 % see more 1 2020-11-24 03:26:42
2 sofo efremidze სიჩქარეები #2 100% see more 4 2020-11-23 23:19:33
3 sofo efremidze სიჩქარეები #1 100% see more 6 2020-11-23 23:18:34
4 sofo efremidze სიჩქარეები #4 100% see more 4 2020-11-23 23:16:00
5 sofo efremidze სიჩქარეები #3 100% see more 2 2020-11-23 23:13:27
6 ხათუნა მსხილაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2020-11-23 22:21:06
7 Mariam Arutiniani სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-23 22:03:27
8 Mariam Arutiniani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-23 22:01:41
9 მარიკა ხარაბაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2020-11-23 19:29:59
10 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2020-11-23 19:28:06
11 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 19:27:53
12 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2020-11-23 19:27:00
13 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2020-11-23 18:58:51
14 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2020-11-23 18:57:23
15 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-23 18:56:47
16 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-23 18:55:08
17 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 3 2020-11-23 18:49:49
18 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2020-11-23 18:41:51
19 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 18:41:36
20 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2020-11-23 18:40:50
21 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2020-11-23 18:36:39
22 სოფო რამიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 2 2020-11-23 18:33:47
23 დავით აბულაძე ჯარიმები #1 100% see more 5 2020-11-23 18:32:35
24 სოფო რამიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2020-11-23 18:28:22
25 ელენე კოჭლამაზაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 9 2020-11-23 16:16:50
26 ლუკა ხარაიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-23 14:32:34
27 სანდრო სოსელია სამედიცინო #2 100% see more 3 2020-11-23 13:31:50
28 სანდრო სოსელია სამედიცინო #1 100% see more 3 2020-11-23 13:29:24
29 სანდრო სოსელია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2020-11-23 13:26:31
30 სანდრო სოსელია სიჩქარეები #3 100% see more 3 2020-11-23 13:25:35
31 სანდრო სოსელია სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-23 13:24:51
32 სანდრო სოსელია სიჩქარეები #1 100% see more 6 2020-11-23 13:23:51
33 სანდრო სოსელია ჯარიმები #5 100% see more 5 2020-11-23 13:21:28
34 სანდრო სოსელია ჯარიმები #4 100% see more 1 2020-11-23 13:07:27
35 სანდრო სოსელია ჯარიმები #3 100% see more 1 2020-11-23 13:07:17
36 სანდრო სოსელია ჯარიმები #2 100% see more 3 2020-11-23 13:06:57
37 სანდრო სოსელია ჯარიმები #1 100% see more 4 2020-11-23 13:04:33
38 ნათია მარგალიტაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 11:24:27
39 ნათია მარგალიტაძე ჯარიმები #4 100% see more 4 2020-11-23 11:23:51
40 ნათია მარგალიტაძე ჯარიმები #5 100% see more 15 2020-11-23 11:23:20
41 giorga gambarashvili სიჩქარეები #4 100% see more 7 2020-11-23 10:19:56
42 giorga gambarashvili სიჩქარეები #3 100% see more 2 2020-11-23 10:16:43
43 giorga gambarashvili სიჩქარეები #2 100% see more 1 2020-11-23 10:15:29
44 ეთუნა ჩაჩავა სამედიცინო #2 50% see more 2 2020-11-23 10:13:15
45 ეთუნა ჩაჩავა სამედიცინო #1 100% see more 3 2020-11-23 10:08:42
46 რუსუდან იაღანაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 6 2020-11-23 09:31:34
47 რუსუდან იაღანაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 3 2020-11-23 09:25:00
48 რუსუდან იაღანაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 09:24:45
49 რუსუდან იაღანაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2020-11-23 09:23:41
50 რუსუდან იაღანაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 5 2020-11-23 09:20:58
up