ზვიადი ალახვერდივი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ზვიადი ალახვერდივი

იმყოფება 2733-ე ადგილზე.