სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 1980 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 35729 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 18 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
1 Lizi Gujabidze სიჩქარეები #4 100% see more 2 2021-07-31 16:14:29
2 Lizi Gujabidze სიჩქარეები #3 100% see more 1 2021-07-31 16:11:36
3 Lizi Gujabidze სიჩქარეები #2 100% see more 1 2021-07-31 16:10:56
4 Lizi Gujabidze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-07-31 16:10:11
5 დალი მამულაძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2021-07-31 16:06:37
6 დალი მამულაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2021-07-31 16:02:07
7 დალი მამულაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-07-31 16:01:35
8 დალი მამულაძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2021-07-31 16:01:10
9 დალი მამულაძე ჯარიმები #1 100% see more 6 2021-07-31 15:59:02
10 ნინო კაპანაძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2021-07-31 13:35:19
11 ალექსი არაბული ჯარიმები #1 100% see more 1 2021-07-31 11:22:07
12 ირაკლი ჭეიშვილი ჯარიმები #5 5% see more 1 2021-07-31 00:19:38
13 ირაკლი ჭეიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2021-07-31 00:19:25
14 ირაკლი ჭეიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-07-31 00:18:49
15 ირაკლი ჭეიშვილი ჯარიმები #2 44% see more 1 2021-07-31 00:17:55
16 ირაკლი ჭეიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2021-07-31 00:14:41
17 თამარ ჯიბუტი ჯარიმები #2 100% see more 21 2021-07-30 22:21:34
18 თამარ ჯიბუტი ჯარიმები #3 100% see more 7 2021-07-30 22:19:39
19 თამარ ჯიბუტი ჯარიმები #4 100% see more 4 2021-07-30 22:18:57
20 თამარ ჯიბუტი ჯარიმები #5 100% see more 27 2021-07-30 22:18:28
21 თამარ ჯიბუტი ჯარიმები #1 100% see more 7 2021-07-30 22:06:55
22 მარიამ კაკაბაძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2021-07-30 14:43:29
23 დალი მამულაძე სამედიცინო #1 100% see more 4 2021-07-30 14:00:52
24 დალი მამულაძე სიჩქარეები #4 100% see more 7 2021-07-29 23:15:16
25 დალი მამულაძე სიჩქარეები #3 100% see more 3 2021-07-29 23:13:46
26 დალი მამულაძე სიჩქარეები #2 100% see more 8 2021-07-29 23:12:37
27 დალი მამულაძე სიჩქარეები #1 100% see more 4 2021-07-29 23:11:42
28 მაგდა გორგაძე ჯარიმები #5 100% see more 5 2021-07-29 23:09:47
29 დალი მამულაძე სამედიცინო #2 100% see more 2 2021-07-29 23:09:18
30 მაგდა გორგაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2021-07-29 23:02:21
31 მაგდა გორგაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2021-07-29 23:02:03
32 მაგდა გორგაძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2021-07-29 23:01:21
33 მაგდა გორგაძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-07-29 22:57:54
34 Saidov 123 სამედიცინო #2 100% see more 3 2021-07-29 21:24:16
35 Saidov 123 სამედიცინო #1 100% see more 1 2021-07-29 21:18:51
36 Saidov 123 სიჩქარეები #4 100% see more 1 2021-07-29 21:14:22
37 Saidov 123 სიჩქარეები #3 100% see more 1 2021-07-29 21:12:34
38 Saidov 123 სიჩქარეები #2 100% see more 2 2021-07-29 21:11:52
39 Saidov 123 სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-07-29 21:10:59
40 Saidov 123 ჯარიმები #5 100% see more 8 2021-07-29 20:44:25
41 Saidov 123 ჯარიმები #4 100% see more 1 2021-07-29 20:36:52
42 Saidov 123 ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-07-29 20:36:31
43 Saidov 123 ჯარიმები #2 100% see more 3 2021-07-29 20:36:09
44 Saidov 123 ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-07-29 20:29:27
45 Lizi Gujabidze ჯარიმები #5 100% see more 7 2021-07-29 19:46:36
46 Lizi Gujabidze ჯარიმები #4 100% see more 2 2021-07-29 19:37:16
47 Lizi Gujabidze ჯარიმები #3 100% see more 3 2021-07-29 19:36:51
48 Lizi Gujabidze ჯარიმები #2 100% see more 4 2021-07-29 19:36:11
49 Lizi Gujabidze ჯარიმები #1 100% see more 6 2021-07-29 19:33:16
50 თორნიკე სამხარაძე ჯარიმები #5 100% see more 32 2021-07-29 18:42:58
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 102
  • 103
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 204
  • 205
up