სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 584 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 8232 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 14 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
1 მარი ბერიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 2 2020-11-24 16:36:07
2 მარი ბერიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 3 2020-11-24 16:34:43
3 მარი ბერიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 6 2020-11-24 16:33:13
4 მარი ბერიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-24 16:31:08
5 მარი ბერიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 28 2020-11-24 16:30:14
6 მარი ბერიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2020-11-24 16:22:15
7 მარი ბერიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2020-11-24 16:21:54
8 მარი ბერიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2020-11-24 16:21:21
9 მარი ბერიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2020-11-24 16:18:15
10 natia lobjanidze სამედიცინო #2 100% see more 3 2020-11-24 16:16:49
11 natia lobjanidze სამედიცინო #1 100% see more 2 2020-11-24 16:09:43
12 ნიკოლოზ კიკვიძე სამედიცინო #1 % see more 1 2020-11-24 14:08:13
13 serginini serginini ჯარიმები #1 100% see more 9 2020-11-24 13:55:06
14 serginini serginini სიჩქარეები #4 100% see more 5 2020-11-24 13:49:51
15 serginini serginini სიჩქარეები #3 100% see more 1 2020-11-24 13:43:44
16 serginini serginini სიჩქარეები #2 100% see more 4 2020-11-24 13:42:16
17 mariami panchulidze სიჩქარეები #3 40% see more 2 2020-11-24 12:08:49
18 mariami panchulidze სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-24 12:07:30
19 mariami panchulidze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-24 12:06:22
20 mariami panchulidze ჯარიმები #4 100% see more 1 2020-11-24 12:03:22
21 mariami panchulidze ჯარიმები #3 100% see more 1 2020-11-24 12:03:08
22 mariami panchulidze ჯარიმები #2 22% see more 1 2020-11-24 12:02:26
23 mariami panchulidze ჯარიმები #1 100% see more 1 2020-11-24 12:00:08
24 სოფიო ებრალიძე სამედიცინო #2 50% see more 2 2020-11-24 09:40:43
25 სოფიო ებრალიძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2020-11-24 09:38:54
26 სოფიო ებრალიძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2020-11-24 09:37:42
27 სოფიო ებრალიძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2020-11-24 09:36:52
28 სოფიო ებრალიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-24 09:35:56
29 სოფიო ებრალიძე სამედიცინო #1 100% see more 3 2020-11-24 09:30:47
30 ოთო შიშნიაშვილი სამედიცინო #1 % see more 1 2020-11-24 03:26:42
31 sofo efremidze სიჩქარეები #2 100% see more 4 2020-11-23 23:19:33
32 sofo efremidze სიჩქარეები #1 100% see more 6 2020-11-23 23:18:34
33 sofo efremidze სიჩქარეები #4 100% see more 4 2020-11-23 23:16:00
34 sofo efremidze სიჩქარეები #3 100% see more 2 2020-11-23 23:13:27
35 ხათუნა მსხილაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2020-11-23 22:21:06
36 Mariam Arutiniani სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-23 22:03:27
37 Mariam Arutiniani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-23 22:01:41
38 მარიკა ხარაბაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2020-11-23 19:29:59
39 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2020-11-23 19:28:06
40 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 19:27:53
41 მარიკა ხარაბაძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2020-11-23 19:27:00
42 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2020-11-23 18:58:51
43 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2020-11-23 18:57:23
44 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2020-11-23 18:56:47
45 სოფო რამიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2020-11-23 18:55:08
46 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 3 2020-11-23 18:49:49
47 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2020-11-23 18:41:51
48 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2020-11-23 18:41:36
49 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2020-11-23 18:40:50
50 სოფო რამიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2020-11-23 18:36:39
up