თეორიის კურსის სილაბუსი

თეორიის კურსის სილაბუსი

რა ხდის ჩვენს თეორიის კურსს ასეთ ორგანიზებულს?

ასევე, რა იძლევა იმის საშუალებას, რომ თქვენ სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა ჯგუფზე დასწრების საშუალება გქონდეთ?

ეს ჩვენი მაღალი სტანდარტის სილაბუსია!

აირჩიეთ ფორმატი:

5-დღიანი კურსი

გაკვეთილი

1

ორშაბათი

პირველ დღეს შევისწავლით უსაფრთხოებისათვის ყველაზე უფრო საყურადღებო ნიშნებს, ასევე გავეცნობით გზაჯვარედინის გავლის წესების პრინციპებს, შევისწავლით შუქნიშანს

გაკვეთილი

2

სამშაბათი

ამ გაკვეთილზე ამკრძალავ ნიშნებთან ერთად, გავეცნობით დამატებითი ინფორმაციის დაფებს. ასევე, შევისწავლით ყველა საჭირო ტერმინს და ამოვწურავთ გზაჯვარედინის თემას. მასწავლებელი გავალებთ "სანათი ხელსაწყოების" ლიტერატურის წაკითხვას

გაკვეთილი

3

ოთხშაბათი

ამ გაკვეთილზე ამოვწურავთ ნიშნების თემას და მეტ ყურადღებას დავუთმობთ გზებზე სწორად მანევრირებას, ზოლების დაცვას. გარდა ამისა, გავეცნობით საავარიო სიტუაციებში სწორად მოქმედების ტაქტიკას. დავასამარებთ მითს მარეგულირებლის სირთულის შესახებაც!

გაკვეთილი

4

ხუთშაბათი

დეტალურად შევისწავლით სწორად/არასწორად გასწრების ფენომენს, სიჩქარეების ლიმიტებს, გავეცნობით მანქანის სამუხრუჭო და საჭის სისტემების აგებულებას. გავიგებთ ავტომაგისტრალსა და რკინიგზის გადასასვლელებზე მოძრაობის თავისებურებებს. ქვეითის, ველოსიპედისტისა და მეხრეს ვალდებულება/უფლებებს

გაკვეთილი

5

პარასკევი

ბოლოსთვის შემოვიტოვეთ პირველადი სამედიცინო აღმოჩენის სპეციფიკაციები და ადმინისტრაციული ნიუანსები: ჯარიმები, აკრძალვები და სხვ. ამ დღეს გაიმართება შიდა გამოცდა, რის შედეგებზე დაყრდნობითაც მასწავლებლისგან მიიღებთ შესაბამის რეკომენდაციებსა და მითითებებს.

10-დღიანი კურსი

გაკვეთილი

1

ორშაბათი

პირველ დღეს შევისწავლით უსაფრთხოებისათვის ყველაზე უფრო საყურადღებო ნიშნებს, ასევე სერვისის ნიშნებსაც

გაკვეთილი

2

სამშაბათი

მეორე გაკვეთილზე თითქმის დავასრულებთ ნიშნების თემას: დიდ ყურადღებას დავუთმობთ ამკრძალავ ნიშნებს და განსაკუთრებური მითითების, ასევე საინფორმაციო ნიშნებსაც

გაკვეთილი

3

ოთხშაბათი

შევისწავლით ყველა იმ საგზაო ტერმინს, რომლის ცოდნაც მომდევნო თემებში გამოგვადგება. გავეცნობით ზოგად საგზაო კონვეციას და მიდგომებს, ასევე უწესივრობის აღმოფხვრის კერძო შემთხვევებს

გაკვეთილი

4

ხუთშაბათი

გავეცნობით გზაჯვარედინზე მოძრაობის პრინციპებს, აგრეთვე სპეციალური სამსახურის მანქანების უფლებებსა და მოვალეობებს. გავიგებთ, რა უნდა ვქნათ ტექნიკური გაუმართაობის გამო იძულებითი გაჩერებისას

გაკვეთილი

5

პარასკევი

დავამსხვრიოთ მითი მარეგულირებლის სირთულის შესახებ! შევისწავლით დეტალურად სპეციალური ხელსაწყოების გამოყენებით. აგრეთვე, ვისწავლით სანათი ხელსაწყოების სწორად გამოყენებას. შევისწავლით სიჩქარეების ყველა არსებულ ლიმიტს

გაკვეთილი

6

ორშაბათი

დადგა სწავლების მეორე კვირა, ორშაბათია და დადგა ის დროც გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე. ესენია: გზებზე სწორად მანევრირება, ზოლების ფენომენი, გასწრების სწორი და არასწორი შემთხვევები. აგრეთვე, გავეცნობით მანქანით სამუხრუჭე სისტემისა და საჭის მექანიზმის აგებულებებს

გაკვეთილი

7

სამშაბათი

ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სად შეგვიძლია მანქანის გაჩერება, სად დგომა, სად არცერთი.. რა მანძილი უნდა დავიცვათ "ზებრიდან" ან "გზაჯვარედინიდან". აგრეთვე, გავიგებთ ავტომაგისტრალსა და რკინიგზის გადასასვლელებზე მოძრაობის თავისებურებებს. შევისწავლით ბუქსირების ფენომენს

გაკვეთილი

8

ოთხშაბათი

მივუბრუნდებით გზაჯვარედინს, რათა მისი ცოდნა იყოს უმაღლესი სტანდარტის! შევხედავთ ქვეითის, ველოსიპედისტისა და მეხრეს ვალდებულება/უფლებებს, საგზაო მონიშვნებს.

გაკვეთილი

9

ხუთშაბათი

ბოლოსთვის შემოვიტოვეთ პირველადი სამედიცინო აღმოჩენის სპეციფიკაციები და ადმინისტრაციული ნიუანსები: ჯარიმები, აკრძალვები და სხვ. აგრეთვე, შევისწავლით მოცურების მომენტში მოქმედების პრინციპებს

გაკვეთილი

10

პარასკევი

ამ დღეს გაიმართება შიდა გამოცდა, რის შედეგებზე დაყრდნობითაც მასწავლებლისგან მიიღებთ შესაბამის რეკომენდაციებსა და მითითებებს.

თემები:

32

დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად ავტორიზაცია

იხილეთ კომენტარები

you

2021-03-27 18:58:02

შალვა ნადარია

იდეალური სილაბუსია, მადლობა!

like

2

dislike

1

you

2021-04-13 21:46:44

ნანა საჯაია

მაინტერესებს 5 დღიან კურსსი როგორ ჩავერტო

like

0

dislike

2

you

2021-06-08 19:53:31

თამარ გუჯეჯიანი

10დღიანზე დავრეგისტრირდი. შეიძლება რომ შევცვალო 5 დღეანზე

like

0

dislike

0

you

2021-07-20 22:53:31

maka paichadze

სილაბუსს აკლია სამი დიდი თემა 23 ეკო-მართვა, 30 უსაფრთხოება, 37 სხვადასხვა II .

like

3

dislike

1

you

2022-01-08 17:55:52

ილონა გაბელია

5 - დღიანი კურსის ბოლო გაკვეთილზე შიდა გამოცდა არ გვექნება?

like

0

dislike

0