სასწავლო მასალა
settings

ინტერფეისი

თეორიული ჩანაწერები

საიტზე სწავლის გასამარტივებლად ბილეთები თავებად არის დაყოფილი. მაგალითად, ყველა ის ბილეთი, რომელიც მაფრთხილებელ ნიშანს უკავშირდებოდა, თავში "მაფრთხილებელი ნიშნები" გადავიტანეთ.

pdf ამ სიმბოლოზე დაჭერით იხილავთ ინფორმაციას, რომელიც არც უნდა დაგავიწყდეთ და რომელსაც აუცილებლად ჩაიწერდით თავადაც - აქ რომ არ შემოგვეპატიჟებინეთ.

სამწუხაროდ, აღნიშნული ინფორმაცია შემოთავაზებულია არა ყველა თემისთვის, არამედ მათი 30%-ისათვის.