ჩვენი სასწავლო ინსტრუმენტები

ჩვენი სასწავლო ინსტრუმენტები

რა ხდის ჩვენს თეორიის კურსს ასეთ შედეგიანს და უნიკალურს?

დიახ, აქ პასუხი ძალიან მარტივია! ჩვენ მიერ დანერგილი მაღალი სტანდარტის სასწავლო ინსტრუმენტები.

ქვევით მათ შესახებ დაწვრილებით მოგითხრობთ.

მაშ, ასე..:

ბილეთებზე სავარჯიშო პლატფორმა

ჩვენ ყველაზე დახვეწილი ინტერფეისით გთავაზობთ საგამოცდო ბილეთების პლატფორმას, რომელიც ულტრა-თავსებადია მობილურთან (Mobile-first).  

მისი ფუნქციებია:

 • მონიშნე ის თემები, რომლებიც მიგაჩნია, რომ გაკეთებულია
 • ბილეთების დამახსოვრება
 • შეკითხვის კომენტარად დაწერის შესაძლებლობა
 • დამხმარე ფოტოები (რის შესახებაც ქვემოთ მოგითხრობთ)
 • ოფიციალური განმარტებები
 • პასუხების გაცემის საგამოცდო (დამაბნეველი) რეჟიმი
 • ინტერფეისის ფერის შეცვლა (მუქი, ღია და კლასიკური რეჟიმი)
 • კითხვების ან/და პასუხების ტიფოგრაფის ზომის შეცვლა
 • ბილეთების მთელ ეკრანზე გაშლის ფუნქცია

გამოცდის სიმულატორი

შეამოწმეთ თქვენი თავი გამოცდის ანალოგიურ სისტემაში.  

სიმულატორს დამატებული აქვს შემდეგი ფუნქციები:

 • მოვიდეს ბილეთები მხოლოდ მონიშნული თემებიდან
 • მოვიდეს მხოლოდ ის ბილეთები, რომლებიც მეშლება
 • ზუსტი რაოდენობის მითითება ან ყველა მონიშნული თემებიდან (მაქს. 300 ბილეთი)
 • მხოლოდ ის ბილეთები, რომლებიც ბილეთების გვერდზე დავიმახსოვრე
 • რთული პაკეტი (ანუ ის ბილეთები, რომლებიც ყველაზე ხშირად ეშლებათ)
 • ადვილი პაკეტი (ბილეთები, რომელსაც თითქმის ყოველთვის სწორად პასუხობენ)
 • მიუთითეთ რამდენი შეცდომის უფლება გქონდეთ ან გათიშეთ ჩაჭრის ფუნქცია
 • სწრაფი გაშვება: ანუ ზუსტად გამოცდის ანალოგიური რეჟიმი (30 კითხვა, კითხვების არჩევის საგამოცდო ალგორითმი, 30 წუთი, 3 შეცდომა)

პლატფორმა 2021 წლის 1 აპრილს გაეშვება.

საგზაო ნიშნების კატალოგი

იხილეთ ყველა საგზაო ნიშანი მაღალი სტანდარტის ერთ გვერდზე.  

 • კონკრეტულ ნიშანზე დაჭერით გამოდის მისი განმარტება, რის შემდეგაც მიმართულების მაჩვენებელ ისრებზე ან/და კლავიატურის ისრებზე დაჭერით გადახვალთ მომდევნოზე.

სავარჯიშო აპლიკაციები

იმისთვის, რისი დამახსოვრებაც ჭირდა და რაც ყველაზე ნაკლებ ატარებდა ლოგიკურობის მანტიას, (მაგალითად, ჯარიმები, სიჩქარეების დადგენილი ლიმიტები), შევქმენით სპეციალურ აპლიკაციათა სერია, რომელიც საქმეს 10-მაგად ამარტივებს და თქვენს მეხსიერებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, წარუშლელს.

საქმე იმაშია, რომ პროგრამით სწავლებისას ტვინი ცდილობს ყველა წარმოდგენილ შემთხვევასთან შეინარჩუნოს კავშირი, რაც 10-15 წუთის განმავლობაში გრძელდება. შემდეგ ეტაპზე ახალ შეკითხვებთან ერთად ხვდებით ოდნავ სახეცვლილ წინა ტურში განვლილ შეკითხვებსაც, რაც კიდევ უფრო ამტკიცებს შედეგს.

დამხმარე ფოტო-ინსტრუმენტები

ზოგიერთი ბილეთი რთული აღსაქმელია მისი შეკითხვის რთული სინტაქსური აგებულების გამო.

სწორედ აქ კი, ჩვენ მიერ ჩაშენებული ფოტოების ბიბლიოთეკა, რომელსაც მასწავლებელი ოსტატურად იყენებს გაკვეთილის პროცესში, ყველაფერს ნათელს ჰფენს!

შეკითხვა მაგალითისთვის:

გზაჯვარედინზე ქვეითთა გადასასვლელის არარსებობის შემთხვევაში, ქვეითმა გზის სავალი ნაწილი უნდა გადაკვეთოს:

 • 1. მხოლოდ დასახულ ადგილამდე უმოკლესი ტრაექტორიით
 • 2. მხოლოდ ტროტუარის ან გვერდულის გასწვრივ

ახლა კი, იხილეთ დამხმარე ფოტო:

სტატისტიკა და შეცდომები

ჩვენ პასუხებზე ყველა თქვენს „დაკლიკებას“ დავიმახსოვრებთ, რაც მოგვცემს საშუალებას შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომელიც მოიცავს:

 • რამდენი ბილეთი გავაკეთე სულ?
 • რამდენი სწორად და არასწორად?
 • რომელი ბილეთები შემეშალა?
 • რომელი თემები მიჭირს?

ლიტერატურა

ის ინფორმაციები, თეორიები და ახსნები, რაც არ უნდა დაგავიწყდეთ, ჩვენს PDF ფაილებშია თავმოყრილი!

აი, მაგალითისთვის იხილეთ:

ვიდეო-გაკვეთილები

ზოგიერთი საბაზისო თემის გარშემო, რისი გამორჩენაც ხელს შეუშლიდა კურსის სრულფასოვან გაგრძელებას, გთავაზობთ ვიდეო-გაკვეთილებს, რომელთაც ჯამში 2 მილიონზე მეტი ნახვა აქვთ.