სიჩქარე - ისწავლე ყველაზე რთული ყველაზე მარტივად - შენი ავტოსკოლა | მეტი ციფრული შესაძლებლობები

სიჩქარე

სიჩქარეებს შორის განსხვავებას განაპირობებს ორი ფაქტორი. ესენია: 1). იმ სატრანსპორტო საშუალების კატეგორია, რომელსაც ვმართავთ და 2). ტერიტორია, სადაც ვიმყოფებით. გავეცნოთ წესებს, რომელიც მარტივი და ლოგიკური თანმიმდევრობით არის მოცემული, შემდეგ კი დავიწყოთ ვარჯიში..

გაიარეთ შემდეგი ნაბიჯები:

1. სასურველია დავიწყოთ ვიდეო-ახსნის ყურებით

2. გაეცანით პრეზენტაციას

3. კითხვები სიჩქარეებზე, რომელიც 3 ეტაპად არის დაყოფილი

4. ახლა კი, ვიმუშავოთ იმ ბილეთებზე, რომლებიც გამოცდაზე მოვა