ჯონი ბლადაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ჯონი ბლადაძე

იმყოფება 2973-ე ადგილზე.