თინათინ ხომერიკი-ს კაბინეტი

თარიღი

დასახელება

სტატუსი

კონფიდენციალურია
5-დღიანი, სტანდარტული
done info

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

თინათინ ხომერიკი

იმყოფება 307-ე ადგილზე.