ჯარიმები #5 - სავარჯიშო * Emsi.ge - შენი ავტოსკოლა | მეტი ციფრული შესაძლებლობები
down

ჯარიმები #5/5

გილოცავთ! ეს შრომა მართვის მოწმობის გარანტია.

100%

შედეგი

2

ცდა

 • 30

  მობილური კომუნიკაციით სარგებლობა

 • 40

  ღვედის გამოუყენებლობა

 • 250

  ავარიის მონაწილე მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან მანქანის გადაადგილება

 • 50

  15 კმ/სთ-ზე მეტით სიჩქარის გადაჭარბება

 • 100

  სანომრე ნიშნის გარეშე ან სხვაგვარად შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნით გადაადგილება

 • 300

  გაჩერების შესახებ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

 • 50

  განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან მანევრირების დარღვევა

 • 50

  საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა

 • 20

  საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნის დარღვევა

 • 150

  გაუქმებული მართვის მოწმობით უკანონოდ სარგებლობა

 • 700

  ალკოჰოლური სიმთვრალის გამო აკრძალვის პერიოდში მანქანის მართვა განმეორებით კვლავ სიმთვრალის მდგომარეობაში

 • 1000

  სხვა აკრძალვის დროს მანქანის მართვა სიმთვრალის მდგომარეობაში

 • 1000

  ჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ განზრახულად ათხოვა მანქანა ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირს

 • 500

  მართვა პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს მართვის მოწმობა

 • 500

  სიჩქარის გადაჭარბების გამო გამოწვეული საავარიო სიტუაცია, რასაც მოჰყვა სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება

 • 50

  გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა

 • 300

  სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა

 • 1500

  ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით გადაცემა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირზე