სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4219 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 84561 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 20 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
22851 ხატია ვეკუა სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22852 Nini Morchiladze სამედიცინო #2 40% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22853 ხატია ვეკუა სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22854 Nini Morchiladze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22855 Nini Morchiladze სიჩქარეები #2 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
22856 ხათუნა ხუსკივაძე სამედიცინო #1 60% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22857 თეონა გათაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22858 თეონა გათაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22859 rita avaqiani სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22860 marexi guguchashvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22861 marexi guguchashvili სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22862 მარიამ კიკოლაშვილი ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22863 Dali Sulashvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22864 Dali Sulashvili სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22865 Dali Sulashvili სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22866 Dali Sulashvili სიჩქარეები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22867 Dali Sulashvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22868 Dali Sulashvili სამედიცინო #2 30% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22869 nukri vadachkoria სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22870 nukri vadachkoria სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22871 nukri vadachkoria სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22872 nukri vadachkoria სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22873 Levani Gogatishvili სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22874 Levani Gogatishvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22875 Levani Gogatishvili სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22876 Levani Gogatishvili ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22877 Levani Gogatishvili ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22878 Levani Gogatishvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22879 Levani Gogatishvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22880 Levani Gogatishvili ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
22881 Levani Gogatishvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22882 Levani Gogatishvili სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22883 ეკა გოროზია სამედიცინო #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
22884 iza dekanozishvili სამედიცინო #1 60% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22885 ნატალი უსენაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 31 2022-08-08 23:14:20
22886 ნატალი უსენაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 25 2022-08-08 23:14:20
22887 ნატალი უსენაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22888 ნატალი უსენაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22889 რუსუდანი ქევხიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22890 რუსუდანი ქევხიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22891 qristine meskhoradze სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22892 qristine meskhoradze სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22893 nino deminashvili სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22894 nino deminashvili სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22895 Ana Gagunashvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22896 Ana Gagunashvili სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22897 Levani Kvaginidze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22898 Levani Kvaginidze სიჩქარეები #2 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
22899 mamuka makaradze სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22900 mamuka makaradze სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 457
  • 458
  • 459
  • . . .
  • 463
  • 464