ნატო დემეტრაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნატო დემეტრაშვილი

იმყოფება 148-ე ადგილზე.

up