სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4219 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 84561 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 20 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
22901 mamuka makaradze სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22902 nino kapanadze ჯარიმები #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22903 nino kapanadze ჯარიმები #2 100% see more 13 2022-08-08 23:14:20
22904 nino kapanadze ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22905 nino kapanadze ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22906 nino kapanadze ჯარიმები #5 88% see more 9 2022-08-08 23:14:20
22907 mariami mariami სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22908 ნინო შარიქაძე ჯარიმები #2 33% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22909 nino kapanadze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22910 nino kapanadze სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22911 ნინო შარიქაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22912 ნინო შარიქაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22913 nino kapanadze სიჩქარეები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22914 მარიამ კუპრაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22915 ნინო შარიქაძე ჯარიმები #5 55% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22916 nino kapanadze სიჩქარეები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22917 mariami mariami სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22918 nino kapanadze სამედიცინო #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
22919 nino kapanadze სამედიცინო #2 60% see more 6 2022-08-08 23:14:20
22920 gocha shakarashvili სამედიცინო #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
22921 Nanuka Shatberashvili სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22922 მარიამ კუპრაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22923 Liza Meskhi ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22924 მარიამ კუპრაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22925 Liza Meskhi ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22926 მარიამ კუპრაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22927 Nanuka Shatberashvili სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
22928 მარიამ კუპრაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22929 Liza Meskhi ჯარიმები #5 11% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22930 gocha shakarashvili სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22931 თათული გულბიანი ჯარიმები #1 33% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22932 ana taboridze სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22933 ana taboridze სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
22934 ნიკოლოზ ტურიაშვილი სამედიცინო #2 50% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22935 ნიკოლოზ ტურიაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22936 Jorji Waqadze სიჩქარეები #1 20% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22937 ნიკოლოზ ტურიაშვილი სიჩქარეები #2 33% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22938 ნიკოლოზ ტურიაშვილი სიჩქარეები #3 40% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22939 ნიკოლოზ ტურიაშვილი სიჩქარეები #4 55% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22940 Jorji Waqadze სიჩქარეები #4 100% see more 43 2022-08-08 23:14:20
22941 ნიკოლოზ ტურიაშვილი ჯარიმები #1 66% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22942 ნიკოლოზ ტურიაშვილი ჯარიმები #2 44% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22943 ნიკოლოზ ტურიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22944 ნიკოლოზ ტურიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
22945 Jorji Waqadze სიჩქარეები #3 100% see more 9 2022-08-08 23:14:20
22946 Jorji Waqadze ჯარიმები #1 100% see more 10 2022-08-08 23:14:20
22947 Jorji Waqadze ჯარიმები #2 44% see more 12 2022-08-08 23:14:20
22948 ნინი კაპოსნიძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22949 ნინი კაპოსნიძე სამედიცინო #2 30% see more 1 2022-08-08 23:14:20
22950 teo beqauri სიჩქარეები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:20
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 458
  • 459
  • 460
  • . .
  • 463
  • 464