ნათია ზაპოროჟეცი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნათია ზაპოროჟეცი

იმყოფება მე-400 ადგილზე.

up