სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4375 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 87196 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11601 ანა დონაძე ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11602 ქეთევან ჯანაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11603 ქეთევან ჯანაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11604 ქეთევან ჯანაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11605 ქეთევან ჯანაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11606 Giorgi Tugushi სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11607 Giorgi Tugushi სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11608 Giorgi Tugushi სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11609 Giorgi Tugushi სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11610 ლევანი ნიკოლეიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11611 მარიამ გეგუჩაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11612 მარიამ გეგუჩაძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11613 მარიამ გეგუჩაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11614 მარიამ გეგუჩაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11615 მარიამ გეგუჩაძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11616 ირაკლი იობაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11617 ირაკლი იობაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11618 ირაკლი იობაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11619 ირაკლი იობაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11620 ირაკლი იობაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 19 2022-08-08 23:14:22
11621 nana gogoberidze ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11622 nana gogoberidze ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11623 nana gogoberidze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11624 nana gogoberidze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11625 nana gogoberidze ჯარიმები #5 66% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11626 ცისია ესიტაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11627 ცისია ესიტაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11628 ცისია ესიტაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11629 ცისია ესიტაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11630 ცისია ესიტაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11631 ცისია ესიტაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11632 ცისია ესიტაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11633 ცისია ესიტაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11634 ცისია ესიტაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11635 ცისია ესიტაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11636 ცისია ესიტაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11637 nino ninooo სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11638 მარიამ ვედიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11639 მარიამ ფირცხალაიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11640 მარიამ ფირცხალაიშვილი სამედიცინო #2 50% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11641 ზურა ზაქარიაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11642 ზურა ზაქარიაძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11643 ზურა ზაქარიაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11644 ზურა ზაქარიაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11645 ზურა ზაქარიაძე ჯარიმები #5 100% see more 8 2022-08-08 23:14:22
11646 ზურა ზაქარიაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11647 ზურა ზაქარიაძე სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11648 ზურა ზაქარიაძე სიჩქარეები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11649 ზურა ზაქარიაძე სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11650 romani kochkiani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 232
  • 233
  • 234
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 479
  • 480