ნინო ფხაკაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნინო ფხაკაძე

მას ჯერ არ უმუშავია სავარჯიშოებზე.

up