სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4375 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 87200 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11551 Ani Gogishvili ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11552 Ani Gogishvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11553 Ani Gogishvili ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11554 Ani Gogishvili ჯარიმები #5 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11555 Ani Gogishvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11556 Ani Gogishvili სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11557 Ani Gogishvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11558 Ani Gogishvili სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11559 Ani Gogishvili სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11560 Ani Gogishvili სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11561 ნინი ჩხეიძე ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11562 ნინი ჩხეიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11563 Irma Bregvadze ჯარიმები #1 100% see more 11 2022-08-08 23:14:22
11564 დოლბაია სანათა სიჩქარეები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11565 Irma Bregvadze ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11566 Irma Bregvadze ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11567 Irma Bregvadze ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11568 Irma Bregvadze ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:22
11569 ლიკა გვასალია ჯარიმები #5 72% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11570 ელენე ჩოფიკაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11571 ელენე ჩოფიკაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11572 ელენე ჩოფიკაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11573 ელენე ჩოფიკაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11574 ელენე ჩოფიკაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 12 2022-08-08 23:14:22
11575 ანა ცალქალამანიძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11576 ანა ცალქალამანიძე ჯარიმები #2 100% see more 8 2022-08-08 23:14:22
11577 ანა ცალქალამანიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11578 ანა ცალქალამანიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11579 ანა ცალქალამანიძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11580 Ana Fartenadze ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11581 Ana Fartenadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11582 Ana Fartenadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11583 Ana Fartenadze ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11584 მადონა ლეჟავა სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11585 მადონა ლეჟავა სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11586 მადონა ლეჟავა სიჩქარეები #3 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11587 nino kituashvili ჯარიმები #5 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11588 მადონა ლეჟავა სიჩქარეები #4 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11589 მარიამი ქურდიანი სამედიცინო #1 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11590 მარიამი ქურდიანი სამედიცინო #2 100% see more 27 2022-08-08 23:14:22
11591 ნელიკო მანჯგალაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11592 ნელიკო მანჯგალაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11593 ნელიკო მანჯგალაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11594 ნელიკო მანჯგალაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11595 ნათია მგელაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11596 ნათია მგელაძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11597 ნათია მგელაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11598 ნათია მგელაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11599 ანა დონაძე ჯარიმები #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11600 ანა დონაძე ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 231
  • 232
  • 233
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 479
  • 480