ლუკა ლაშქარაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ლუკა ლაშქარაშვილი

იმყოფება 1563-ე ადგილზე.

up