დათო აბულაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

დათო აბულაძე

იმყოფება 2503-ე ადგილზე.