ნინო ჯაფარიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნინო ჯაფარიძე

იმყოფება 1301-ე ადგილზე.