მაკო ლიპარტია -ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

მაკო ლიპარტია

იმყოფება 3993-ე ადგილზე.