გვანცა ამბროლაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

გვანცა ამბროლაძე

იმყოფება 1733-ე ადგილზე.