ალეკო სოსელია-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ალეკო სოსელია

იმყოფება 3563-ე ადგილზე.