ნინო ციცქიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნინო ციცქიშვილი

იმყოფება 2452-ე ადგილზე.