თეონა კვერნაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

თეონა კვერნაძე

იმყოფება 703-ე ადგილზე.