ბაჩუკი ფირანიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ბაჩუკი ფირანიშვილი

იმყოფება 1154-ე ადგილზე.