ლედი ხვედელიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ლედი ხვედელიძე

იმყოფება 1470-ე ადგილზე.

up