სალომე მგელიაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

სალომე მგელიაშვილი

იმყოფება მე-680 ადგილზე.

up