ქეთევანი ჭრიკიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ქეთევანი ჭრიკიშვილი

იმყოფება 371-ე ადგილზე.

up