ნინი ცირეკიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნინი ცირეკიძე

იმყოფება 2945-ე ადგილზე.

up