გიორგი დანელია-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

გიორგი დანელია

იმყოფება 2068-ე ადგილზე.

up