გვანცა ხომასურიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

თარიღი

ტრანსმისია

მასწავლებელი

კონფიდენციალურია
მექანიკა
დავით კიკნაველიძე
info