თამუნა სირაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

თამუნა სირაძე

მას ჯერ არ უმუშავია სავარჯიშოებზე.

up