ზურა იმნაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ზურა იმნაძე

იმყოფება 2419-ე ადგილზე.

up