ნანუკა ჯინჭარაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნანუკა ჯინჭარაძე

იმყოფება 1594-ე ადგილზე.

up