დათო მაისურაძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

დათო მაისურაძე

იმყოფება 1257-ე ადგილზე.

up