დავით ვართაშაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

დავით ვართაშაშვილი

იმყოფება 1851-ე ადგილზე.

up