ლუკა შუნითიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ლუკა შუნითიძე

იმყოფება 688-ე ადგილზე.

up