გაგა ნიკოლეიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

გაგა ნიკოლეიშვილი

იმყოფება 945-ე ადგილზე.

up