ნიკოლოზი ქოროღლიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნიკოლოზი ქოროღლიშვილი

იმყოფება 161-ე ადგილზე.

up