მარიამ ახვლედიანი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

მარიამ ახვლედიანი

იმყოფება 48-ე ადგილზე.

up