ზურაბ ხეროდინა-ს კაბინეტი

თარიღი

დასახელება

სტატუსი

კონფიდენციალურია
5-დღიანი, სტანდარტული
done info

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ზურაბ ხეროდინა

იმყოფება 379-ე ადგილზე.

up