რუსუდან მესხიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

რუსუდან მესხიშვილი

იმყოფება 373-ე ადგილზე.

up