ჯული აზარიაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ჯული აზარიაშვილი

იმყოფება 155-ე ადგილზე.

up