ნათია ქართველიშვილი -ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნათია ქართველიშვილი

იმყოფება 406-ე ადგილზე.

up