მარიამი ფაჩულია-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

მარიამი ფაჩულია

იმყოფება 102-ე ადგილზე.

up