ლუკა ბიბინეიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ლუკა ბიბინეიშვილი

იმყოფება 104-ე ადგილზე.

up