დათა ზოზიაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

დათა ზოზიაშვილი

იმყოფება 252-ე ადგილზე.

up